top of page

TARIFAS SOCIS

Ruth Vilaró

12 de nov. de 2021

Inici activitat associativa: participa-hi!!

Ens complau informar-vos que des del 05/10/2021 la Associació de Comerciants de l’Eix Craywinckel de Barcelona està inscrita al Registre de Associacions de la Generalitat de Catalunya. Això vol dir que com a entitat ja podem començar la nostra activitat associativa, i volem comptar amb tu.
Necessitem la teva participació per desenvolupar el objecte social de la Associació, i que estan contemplats al article 2 dels vigents Estatuts, entre d’altres:
a) Estudiar, considerar i conèixer tot el que afecti la activitat econòmica dels associats, i poder-ne
expressar l’opinió i el criteri.

b) Facilitar l’exercici dels drets que la legislació vigent reconeix a favor dels associats.

c) Impulsar la participació i la col·laboració activa dels seus membres en els projectes que formen part del projecte socio-econòmic de la associació, com també en les activitats complementàries de
caràcter no lucratiu que puguin programar i organitzar la Junta directiva de l’Associació en ben dels
seus associats.

d) Promoure la informació i la participació dels seus associats en altres entitats i organismes públics o privats i en els diversos òrgans consultius i de participació establerts per les Administracions públiques catalanes

e) Informar sobre activitats culturals, esportives, d’esbarjo i de foment de l’acció cooperativa i del
treball en equip; organitzar-ne, i participar-hi.

f) Promoure tota mena de relacions amb altres organitzacions i associacions de comerciants, com
també la creació de federacions i confederacions, d’acord amb el que estableix la legislació vigent
A banda de la quota de soci, tenim actualment dos projectes en marxa dels que podràs gaudir com a soci/a o com a col·laborador/a, amb les següents modalitats de pagament:

• Quota soci 2021 (inclou panera).......................................................50 €
• Llums de nadal.......................................................................................50 €
• Quota de soci semestral any 2022....................................................50 €

La quota de soci hi té com a beneficis el formar- ne part de les activitats a desenvolupar i gaudir d’un espai a la web de la Associació per anunciar el teu negoci amb el teu logo, entre d’altres.
Si hi tens interès en participar, sis plau omple les teves dades al formulari indicant quina opció vols. Moltes gràcies per la teva atenció!

La Junta Directiva de la Associació de Comerciants de l’Eix Craywinckel de Barcelona

bottom of page